BC Future - usługi księgowe

Usługi księgowe, by mogły być wykonywane w profesjonalny sposób, wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy. Biuro rachunkowe BC FUTURE Beata Cybulska gwarantuje, że zarówno pełna księgowość, jak i inne sprawozdania oraz rozliczenia prowadzone są przez nas z najwyższą starannością. Posiadamy doświadczenie i wszelkie potrzebne kompetencje, aby prowadzić usługi księgowe, i ciągle się szkolimy, żeby być na bieżąco. Księgi rachunkowe spółek prowadzone przez naszą firmę to usługi wysokiej jakości. Dbamy o to, aby nasze usługi księgowe były prowadzone z korzyścią dla naszych klientów. Zapewniamy opiekę we wszystkich sprawach księgowych, takich jak na przykład pełna księgowość, dzięki czemu klient może skupić się wyłącznie na prowadzonym przez siebie biznesie i jego rozwoju.

Biuro Rachunkowe BC FUTURE Beata Cybulska to kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa, obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS.

Świadczone usługi księgowe :

Pełna księgowość

 • księgi rachunkowe spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 • księgi rachunkowe spółek jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych

Księgowość stowarzyszeń i fundacji

 • księgi rachunkowe stowarzyszeń
 • księgi rachunkowe fundacji

Księgowość uproszczona

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa

Kadry Płace ZUS

 • umowy o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, m.in. akt osobowych
 • rozliczenia z PFRON
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych właścicieli
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych pracowników i zleceniobiorców
 • dokonywanie korekt w ZUS i wyprowadzanie błędów

VZM

 • zwrot na materiały budowlane
 • wypełnianie wniosków

Roczne zeznania podatkowe

 • zwrot na materiały budowlane
 • wypełnianie wniosków

Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • import usług
 • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju

Pozostałe usługi

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawianie zmian w kapitale własnym
 • Optymalizacja podatkowa
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przez Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • Współpraca i doradztwo Inspektora BHP
 • Opieka prawna Kancelarii Adwokackiej
 • Doradztwo w zakresie oferty bankowej i ubezpieczeniowej
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Odbieranie dokumentów na życzenie klienta

Zapraszamy!