OFERTA
 
 

Biuro Podatkowe B&C FUTURE Beata Cybulska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowo-podatkowej, obsłudze kadrowo-płacowej oraz rozliczeniach z ZUS.

Usługi świadczone:

1. Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • import usług
 • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju
 • 2. Pozostałe usługi

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawianie zmian w kapitale własnym
 • Optymalizacja podatkowa
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przez Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • Współpraca i doradztwo Inspektora BHP
 • Opieka prawna Kancelarii Adwokackiej
 • Doradztwo w zakresie oferty bankowej i ubezpieczeniowej
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Odbieranie dokumentów na życzenie klienta
 •